Cookies

 Glemt adgangskode?

Vilkår


At benytte BRSpeople betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå BRSpeople.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil BRSpeople notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger BRSpeople, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem BRSpeople vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på brspeople.dk er BRSpeople ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på BRSpeople. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af BRSpeople undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

BRSpeople, brspeople.dk og andet BRSpeople-indhold er varemærker tilhørende BRSpeople.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge BRSpeople til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din gruppe eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge BRSpeople på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade BRSpeople eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på BRSpeople.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre BRSpeople brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på BRSpeople og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på BRSpeople, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at BRSpeople administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er BRSpeople, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på BRSpeople.

Når du lægger indhold på BRSpeople, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på BRSpeople. Ved at lægge indhold på BRSpeople, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele BRSpeople en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med BRSpeople eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. BRSpeople gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

BRSpeople indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af BRSpeople og BRSpeople er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via BRSpeople på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af BRSpeople. Hvis du beslutter at forlade BRSpeople og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på BRSpeople - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under BRSpeople. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under BRSpeople overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos BRSpeople sker på eget ansvar. Dvs. at BRSpeople påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos BRSpeople. BRSpeople er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde BRSpeople skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos BRSpeople følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. BRSpeople påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos BRSpeople.

Køb af annoncer og tjenester på BRSpeople

Betalingsbetingelser:
Du kan foretage din betaling med følgende betalingskort: Dankort og eDankort. Kortoplysninger lagres ikke, og alle kortinformationer bliver behandlet via SSL-kryptering.

  

Fortrydelsesret:
De erhvervsdrivende udgør målgruppen for køb af annoncer og tjenester på BRSpeople. Alle bestillinger med en virksomhed betragtes som erhvervskøb (jf. Købeloven), og fortrydelsesretten gælder ikke her. Hvis en forbruger alligevel køber en annonce eller sponsorlink på BRSpeople, vil en eventuel fortrydelsesret ophøre fra det øjeblik at forbrugeren har givet samtykke til at annoncen eller sponsorlinket måtte offentliggøres på BRSpeople (jf. Forbrugeraftaleloven).

Ansvarsfraskrivelse:
Vi tillader ikke annoncering, som er anstødelig, krænkende eller nedsættende over for bestemte personer eller persongrupperinger eller som indeholder link til ulovlige eller anstødelige websites.

BRSpeople forbeholder sig ret til at afvise annoncering for produkter, der er i konkurrence med BRSpeople egne tjenester.

Ansvaret for annoncens udformning og indhold påhviler helt og alene annoncøren som afsender af annoncen. BRSpeople kan ikke drages til ansvar for reklamens indhold og er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med en klagesag.

BRSpeople er til enhver tid berettiget til – også uden varsel – at ændre indholdet eller helt fjerne annoncer og sponsorlinks på BRSpeople.

Opsigelse af abonnementer og licenser:
Opsigelse af abonnementer og licenser til tilkøbsmuligheder mv. skal ske skriftligt og minimum 1 måned før næste periodes start.

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

BRSpeople grupper

BRSpeople grupper er grupper, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en gruppe på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

BRSpeople PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE BRSpeople grupper, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN BRSpeople gruppe FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN BRSpeople gruppe. EJ HELLER ER BRSpeople ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN BRSpeople gruppe, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE BRSpeople grupper, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF BRSpeople grupper INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN BRSpeople gruppe.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge BRSpeople, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af BRSpeople.

Ansvarsfraskrivelse

BRSpeople er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af BRSpeople, af BRSpeople eller af tredjemand. BRSpeople kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på BRSpeople og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på BRSpeople eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. BRSpeople er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af BRSpeople.

BRSpeople kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. BRSpeople påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. BRSpeople er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil BRSpeople være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af BRSpeople, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på BRSpeople eller via BRSpeople eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

BRSpeople STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF BRSpeople ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. BRSpeople ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ BRSpeople ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT BRSpeople, BRSpeople SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM BRSpeople OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN BRSpeople ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF BRSpeople ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM BRSpeople ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. BRSpeople HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA BRSpeople UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

BRSpeople kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på BRSpeople og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til BRSpeople anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde BRSpeople, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem BRSpeople, via din brug af BRSpeople, via din adfærd i forbindelse med BRSpeople eller med andre brugere af BRSpeople eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om BRSpeople leveret af dig til BRSpeople ikke er fortrolige, og bliver udelukkende BRSpeople ejendom. BRSpeople ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og BRSpeople om anvendelsen af BRSpeople. Et svigt fra BRSpeople i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 

System leveret af ClubPeople | Feedback, ønsker og support - klik her
Delete item?